Sửa Quai Túi Xách LV

Auth Spa nhận sửa quai túi xách LV chính hãng theo từng trường hợp cụ thể. Với trường hợp cần phải thay thế, chúng tôi có khả năng thay mới quai túi xách bằng cách làm lại từ da thật để có được kết quả tương xứng tốt nhất.

Tại Auth Spa, anh chị có thể được hỗ trợ sửa quai cho các dòng túi cao cấp như Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Dior và Hermes. Chúng tôi nhận tái tạo, làm mới và phục hồi theo yêu cầu cụ thể.

Xem thêm dịch vụ spa túi xách tại HCM

Mô tả

Auth Spa
Sửa quai túi xách LV cho khách hàng tại Auth Spa

 

Auth Spa

 

Sửa quai túi xách LV bị mục rách.
Sửa quai túi xách Louis Vuitton bị mục rách cho khách hàng tại Auth Spa

Xem thêm dịch vụ sửa túi xách hàng hiệu tại Auth Spa