Mạ Vàng Logo Khoá Túi Xách Chanel

Mạ vàng logo khoá túi xách Chanel tại Auth Spa đặc biệt không cần tháo rời chi tiết và sử dụng vàng 18k / 24k tuỳ theo yêu cầu khách hàng. Mạ vàng trên tất cả các loại logo, ổ khoá, móc khoá túi xách hàng hiệu. Bền đẹp nhanh.

Mô tả

Mạ khoá túi Chanel
Mạ vàng logo khoá túi xách Chanel không cần tháo rời chi tiết tại Auth Spa được khách hàng an tâm sử dụng.

Auth Spa Auth Spa Auth Spa