Dán da LV cho Nokia 8800 Gold Arte

590,000

Dịch vụ dán da Louis Vuitton cho Nokia 8800 bằng da chính hãng. Khách hàng có thể tự dán bằng cách chúng tôi gửi da ( có sẵn keo ) hoặc mang đến cửa hàng để chúng tôi hỗ trợ thực hiện dán trực tiếp.

Chúng tôi chỉ dán da LV chính hãng.

còn 1000 hàng

Mô tả

Dịch vụ dán da Louis Vuitton cho Nokia 8800 bằng da chính hãng. Khách hàng có thể tự dán bằng cách chúng tôi gửi da ( có sẵn keo ) hoặc mang đến cửa hàng để chúng tôi hỗ trợ thực hiện dán trực tiếp.

Chúng tôi chỉ dán da LV từ túi thật ( túi LV chính hãng )

Quá trình lột da cũ và dán da Louis Vuitton cho Nokia 8800 Gold Arte

Auth Spa Auth Spa Auth Spa Auth Spa Auth Spa Auth Spa

Leave a Reply